MUDr. Kozma Emilián

Ambulancia: Grösslingová 7, Bratislava

Často kladené otázky

Základné informácie pre pacienta

Všetci pacienti sa objednávajú po registrácii cez stránku www.klinikpark.eu na presný čas.

Naša súkromná ambulancia nie je klasickou ambulanciou prvého kontaktu so zmluvným vzťahom so zdravotnou poisťovňou. Naše zameranie na kvalitné nadštandardné služby s možnosťou trvalého monitorovania zdravotného stavu našich klientov / pacientov telemedicínskymi technológiami a rovnako kontinuálnou liečebnou a profylaktickou starostlivosťou neumožňuje krytie zmluvami so štandardnými zdravotnými poisťovňami. Všetky výkony sú preto na priamu úhradu pacientom s možnosťou výrazných zliav pri ročnom balíku služieb s dlhodobou uvedenou starostlivosťou a sledovaním vývoja zdravia našich klientov / pacientov.

Prvé vyšetrenie nového pacienta je bez povinnosti zakúpenia ročného balíka tzv. „služby 420“. Prvým vyšetrením sa pacient osobne oboznámi s prostredím, systémom služieb, celkovým dojmom a ostatnými náležitosťami. Pre ďalšie návštevy je potrebné zakúpenie ročného balíka služieb za 420,- eur, ktorý sa neplatí naraz, ale v mesačných splátkach 35,- eur trvalým bankovým príkazom. O predĺžení balíka služieb sa pacient dobrovoľne rozhodne najneskôr mesiac pred uplynutím 1 roka.

Pacienti registrovaní v ambulancii na Uzbeckej ulici, ktorí už majú zakúpený ročný balík služieb, sa môžu takisto objednávať v ambulancii na Grosslingovej ulici na presný čas.

Pacienti registrovaní v ambulancii na Uzbeckej ulici, ktorí nemajú zakúpený žiadny balík služieb sa môžu objednať na vyšetrenie v ambulancii na Grosslingovej ulici až po zakúpení ročného balíka služieb.


Pri návšteve lekára je na jedného pacienta štandardne vymedzený čas cca 10-15 minút, pričom registrovaný pacient so službou 420 je už pred vstupom do ambulancie (počas rezervácie návštevy) čiastočne vyšetrený prostredníctvom interaktívneho dotazníkového systému, ktorý je potom poloautomaticky spracovaný a vyhodnotený lekárom. Takže relatívne krátky čas s lekárom je maximálne efektívne využitý, pretože spracovaná dotazníková komunikácia s pacientom umožňuje dôkladnejšiu vedeckú analýzu stavu ako klasické 2 hodinové vyšetrenie. V niektorých vopred dohodnutých prípadoch s lekárom sa aj napriek uvedenej telemedicínskej službe môže pacient objednať až na 60 min. návštevu.

Pri bezprostrednom ohrození života (krvácanie, strata vedomia, epileptický záchvat, kolapsový stav, dusenie, modré sfarbenie kože a slizníc, neznesiteľné bolesti) je prvokontaktným lekárom rýchla zdravotnícka služba na tel.č. 155

Ak nejde o bezprostredne ohrozený život, ale ťažkosti pacienta napriek tomu neznesú odklad (pre netolerovanie ťažkostí) na ďalší termín u svojho praktického lekára, prvokontaktným lekárom je:

APS (ambulantná pohotovostná služba)
alebo
CPO (centrálne prijímacie oddelenie v nemocnici).

Služby v ambulancii

Takmer každá návšteva obsahuje nadštandardné položky služieb, pretože samotné objednanie pacienta s balíkom „služieb 420“ je podmienené telemedicínskym predvyšetrením s analýzou. Súčasťou ambulancie je stacionár s infúznou a inou invazívnou terapiou – viď cenník služieb. U pacientov s dlhotrvajúcimi ťažkosťami (cca viac ako 3 mesiace) je podľa dohody s lekárom možné dlhšie aj hodinové vyšetrenie.

Pacienti s balíkom „služieb 420“ dostávajú okrem iného aj špeciálne ponuky profylaktických a liečebných procedúr zvlášť počas výnimočných situácií napr. počas epidémie/pandémie, rôzne situácie verejného ohrozenia zdravia, individuálne ponuky podľa konkrétneho profilu zdravotného stavu pacienta, individuálnu nedopingovú prípravu športovcov na prirodzené posilnenie organizmu a zvýšenie výkonu fyziologickými protokolmi.

Užitočné informácie pre pacientov

Zoznam špecialistov, ku ktorým pacient nepotrebuje výmenný (odporúčací) lístok:

zubný lekár, gynekológ, úrazový chirurg, psychiater, kožný lekár, očný lekár iba v prípade predpisu okuliarov a základného vyšetrenia zraku.

Pacient môže mať iba jedného praktického lekára s poistným vzťahom ale v prípade samoplatcu nie je počet lekárov limitovaný. V rámci slobodného výberu si pacient môže praktického lekára vybrať podľa svojho uváženia.

PN (práceneschopnosť) môže lekár vystaviť maximálne 3 dni spätne, a to len pod podmienkou, že pacient môže doložiť lekársky nález s dátumom, odkedy potrebuje PN. Preto ak sa z rôznych dôvodov nemôže pacient dostaviť k svojmu lekárovi, je potrebné absolvovať niekde vyšetrenie (napr. APS - ambulantná pohotovostná služba, CPO - centrálne prijímacie oddelenie v nemocnici) alebo aspoň oznámiť svojmu lekárovi ťažkosti telefonicky či sprostredkovanie (cez blízkeho príbuzného). V ten deň lekár vykoná zápis v systéme, aby existoval dôkaz o počiatku ťažkostí s dátumom, ktorý potom môže lekár spätne dokladovať.

Pred každou návštevou lekára je potrebné priniesť posledné lekárske správy od iných špecialistov a aktualizovať údaje vo svojom profile na stránke www.klinikpark.eu, predovšetkým údaje týkajúce sa užívaných liekov – položka moja liečba.

Prihlásenie

Pokiaľ nemáte vytvorený užívateľský účet zaregistrujte sa. V prípade straty hesla je možné jeho obnovenie.

Obnova hesla

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, zadajte váš e-mail a nové heslo Vám bude zaslané.