MUDr. Kozma Emilián

Ambulancia: Uzbecká 16, Bratislava

Ambulancia
* praktického lekára pre dospelých
* integrovanej medicíny

Oznam pre pacientov!
Upozorňujeme všetkých pacientov, že ošetrujeme iba objednaných cez www.klinikpark.eu. Na utorok a štvrtok objednávame pacientov iba individuálne cez sestričku alebo lekára. Služby mimo ordinačných hodín sú účtované s osobitným poplatkom.  Na rozdiel od mnohých iných ambulancií nesťažujeme pacientom návštevu lekára povinnosťou negatívneho COVID-19 testu, rovnako rešpektujeme dobrovoľnosť akejkoľvek vakcinácie. Zároveň ošetríme fyzicky (nie cez telefón) každého bez ohľadu či je testovaný, očkovaný alebo či má COVID-19. Vzhľadom na naše riziko k vyššie uvedenému vyžadujeme od pacientov aby rešpektovali dennú kapacitu návštev a objednávanie cez www.klinikpark.eu.
Dlhodobá práca personálu v preťažení (aj pre tolerovanie pacientov mimo systému ambulancie) nad rámec ordinačných hodín má takisto svoje následky na zdravotnom stave personálu, čo je v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Uvedený objednávkový online systém je nevyhnutný pre poriadok a bezpečnosť v ambulancii. V prípade, že niekomu tento systém nevyhovuje, môže využiť právo slobodného výberu iného lekára. 

tabuľku môžte posúvať
Pondelok 0800 - 0900 Odbery 0900 - 1300 Ordinácia 1300 - 1400 Obed 1400 - 1700 Dispenzár
Utorok Grösslingová 7
Streda 0800 - 0900 Odbery 0900 - 1300 Ordinácia 1300 - 1400 Obed 1400 - 1700 Dispenzár
Štvrtok Grösslingová 7
Piatok 0800 - 0900 Odbery 0900 - 1300 Ordinácia

Neprítomnosť alebo zastupovanie je uvádzané aj na ozname pred ambulanciou. Pacienti objednaní na presný čas so zľavovým balíkom majú prednosť pred ostatnými pacientami, s výnimkou život ohrozujúcich stavov !

feature_1.svg

Prvé pracovisko na Slovensku zamerané na chronické problémy pacientov s nejasnou diagnózou

feature_1.svg

Vzácne zameranie činnosti, a to na chronické formy lymskej boreliózy, chlamydiózy a iných tzv. chronických latentných perzistentných infekcií

feature_1.svg

Integrovaná medicína s celostným a individuálne zameraným prístupom v diagnostike a liečbe

Filozofia zamerania našej ambulancie

Vízia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je orientovaná na medicínsku stránku, nie na administratívu! Konkrétne na odbornú lekársku činnosť v diagnostike a liečbe nejasných a chronických atypických stavov. Tento prístup nevyhnutne vyžaduje odbúranie zaťažujúcej byrokracie, ktorá lekára frustruje, preťažuje na úkor času pre pacientov, na úkor odborného a technologického rozvoja. Využívanie lekára na administratívne výkony (rôzne potvrdenia, posudky, výkazy, výpisy údajov, spracovanie dát, vypisovanie žiadaniek a pod.) je na úkor odbornej kvality, inovatívnej medicíny a je de facto masové nepriame poškodzovanie zdravia populácie, keďže brzdí kvalitu a vývoj.

Prihlásenie

Pokiaľ nemáte vytvorený užívateľský účet zaregistrujte sa. V prípade straty hesla je možné jeho obnovenie.

Obnova hesla

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, zadajte váš e-mail a nové heslo Vám bude zaslané.